حجره فرش فراهانی ؛ اراک

خرید و فروش و رفوگری فرش های کهنه، دست دوم، فرش های پاره و آسیب دیده 09181602733 و 09188606961

روش رفوی فرش

روش رفوی فرش به طور کلی فرش زمانی نیاز به رفو دارد که در اثر یکی از موارد زیر صدمه دیده باشد: 1.سوختگی قسمتی از فرش 2. پوسیدگی در اثر مواد شیمیایی و رطوبت 3. پارگی در اثر حمل فرش و یا وارد آمدن ضربه ی سنگین 4. بیدزدگی ترمیم و رفوی فرش در هر یک از موارد فوق روش خاصی دارد و مهارت و تجربه ی شخص رفوگر در انجام آن بسیار موثر است. هدف هدف از این آیین کار ارائه ی برخی راهنمایی های فنی و علمی است به نحوی که رفوگری روی فرش های دست باف تا حدی که ممکن است بهترین نتیجه را بدهد. روش کار 1.فرش را ابتدا رفوگیری کنید. 2. فرش را روی زمین صافی بگسترانید و سوراخ ها را بازدید کنید. 3. چنانچه سوراخ در اثر مواد شیمیایی مشابه اسید یا قلیایی ایجاد شده است باید فرش شسته شود. 4. چنانچه سوراخ ها فاصله کمی با یکدیگر دارند (نسبت سطح سوراخ ها به نسبت سطح بافت باقیمانده بیشتر است)، رشته های واصل را قطع کنید و تا حدی که مقدور است به صورت یک سوراخ درآورید. برای فرش های پوسیده که از چله شکسته می شود (معمولاً در خصوص فرش های قدیمی و با ارزش) نباید تارها را پاره کرد و یا پرزهای آن را بیرون آورد، یلکه باید با نخ های ابریشم از درون چله های پوسیده سوزن کشی شود. فرش هایی که از قسمت جلو بید خورده شده از روی فرش و فرش هایی که از قسمت پشت بید خورده اند از زیر فرش، ترمیم می شود. 5. سطح سوراخ شده را از بالا و پایین روی دار و یا درون قالبی محکم قرار دهید. 6. الیاف پرز و یا تار را که استحکام کافی ندارند و یا پاره اند قطع کنید. 7. نخ های تار را از پشت با نخ های مشابه به یکدیگر وصل کنید (تارکشی). 8. سپس نقشه و روش بافت را مشخص کرده و نخ های رنگی مشابه را قبلاً آماده کنید. 9. مشابه بافت قبل با نخ های پود سوراخ را پر کنید. 10. بعد از بافت سطح بافته شده را تراش دهید تا هم سطح بقیه ی پرزهای فرش بشود. در مورد فرش های بسیار ظریف و پرکار رفو عنوان ترمیم و مرمت به خود می گیرد که کاری هنری و مستلزم تجربه و آگاهی فنی و هنری و توانایی است. 

+   فراهانی ; ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir